เลนส์วัตถุ 100x/1.25 (Spring,oil)

รหัสสินค้า :  ฺBI0615 – BI0616
ชื่อสินค้า : เลนส์วัตถุ 100x/1.25 (Spring,oil)
English name : Objectives Lens 100x/1.25 (Spring,oil)
รายละเอียด :
BI0615 100x/1.25  (Spring,oil)
BI0616 100x/1.25  (Spring,oil)  Plan
เคลือบพิเศษ Antifungus

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้