เลนส์วัตถุ 40x/0.65 (Spring)

รหัสสินค้า :  ฺBI0614
ชื่อสินค้า : เลนส์วัตถุ 40x/0.65 (Spring)
English name : Objectives Lens 40x/0.65 (Spring)
รายละเอียด :
เคลือบพิเศษ Antifungus

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้