เลนส์วัตถุ 4x/0.1

รหัสสินค้า :  ฺBI0611
ชื่อสินค้า : เลนส์วัตถุ 4x/0.1
English name : Objectives Lens 4x/0.1
รายละเอียด :
เคลือบพิเศษ Antifungus

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้