แท่นวางสไลด์

รหัสสินค้า :  ฺBI0641 – BI0642
ชื่อสินค้า : แท่นวางสไลด์
English name : Mechanical stage
รายละเอียด :
BI0641 ขนาด 110 x 125 cm.
BI0642 ขนาด 130 x 130 cm.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้