แบบจำลองการงอกของเมล็ดพืช

รหัสสินค้า: BM5181
ชื่อสินค้า: แบบจำลองการงอกของเมล็ดพืช
English name : Seed Germination Model

รายละเอียด :
แสดงลักษณะการงอกของเมล็ดพืชและเปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะการงอกของ เมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่ที่แตกต่างกัน พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 610 x 770 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้