แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของพืช

รหัสสินค้า: BM5131
ชื่อสินค้า: แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของพืช
English name : Division Meiosis in Plants

รายละเอียด :
เพื่อศึกษาลักษณะการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซีสของพืชในระยะต่างๆ พร้อมคำบรรยาย เเสดงการแบ่งเซลล์ 2 ครั้ง อย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นการแบ่งเซลล์ ได้อย่างครบถ้วน ขนาดประมาณ 390 x 750 x 30 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้