แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสของสัตว์

รหัสสินค้า: BM5126
ชื่อสินค้า: แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสของสัตว์
English name : Division Mitosis in Animals

รายละเอียด :
เพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสของสัตว์ ในระยะต่างๆ พร้อมคำบรรยาย ซึ่งเป็น การแบ่งเซลล์ร่างกายของสัตว์ เริ่มตั้งแต่ระยะ Interphase จนกระทั้งถึงระยะ Telophase ขนาดประมาณ 510 x 550 x 30 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้