แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของสัตว์

รหัสสินค้า: BM5136
ชื่อสินค้า: แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของสัตว์
English name : Division Meiosis in Animals

รายละเอียด :
เพื่อศึกษาลักษณะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส ของสัตว์ในระยะต่างๆ พร้อมคําบรรยาย ซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ แสดงการแบ่งเซลล์ทั้ง 2 ครั้ง อย่างชัดเจน ขนาดประมาณ 510 x 550 x 30 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้