แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสของพืช

รหัสสินค้า: BM5121
ชื่อสินค้า:  แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสของพืช
English name : Division Mitosis in Plants

รายละเอียด :
เพื่อศึกษาลักษณะการแบ่งเซลล์ แบบไมโตซีสของพืชในระยะต่างๆ พร้อมคำบรรยาย เริ่มตั้งแต่ ระยะ Interphase จนกระทั่งถึง ระยะ Telophase จนได้เป็น Daughter Cell ขนาดประมาณ 390 x 710 x 30 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้