แบบจำลองต่อมทอนซิล

รหัสสินค้า: BM5324
ชื่อสินค้า: แบบจำลองต่อมทอนซิล
English name : Tonsils
รายละเอียด :
แสดงลักษณะของต่อมทอนซิลที่คอหอย, เพดานปากและลิ้น ติดบนฐาน พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 230 x 555 x 35 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้