แบบจำลองต่อมใต้สมอง

รหัสสินค้า :  BM5428
ชื่อสินค้า :  แบบจำลองต่อมใต้สมอง
English name : Pituitary Gland Model
รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบภายในของต่อมใต้สมอง เช่น เซลล์ที่สร้างฮอร์โมนบิวโซซีครีทอรีเซลล์ ท่อลำเลียงฮอร์โมน, เส้นเลือดที่เลี้ยงต่อมใต้สมองส่วนหน้า เป็นต้น พร้อมคำบรรยาย
ขนาดประมาณ 400 x 455 x 20 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้