แบบจำลองต่อมไทรอยด์

รหัสสินค้า: BM5323
ชื่อสินค้า: แบบจำลองต่อมไทรอยด์
English name : Thyroid Gland
รายละเอียด :
แสดงลักษณะภายนอกของต่อมไทรอยด์ รวมถึงหลอดลม และกล่องเสียง ติดบนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 250 x 400 x 75 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้