แบบจำลองผลึก

รหัสสินค้า : C00832
ชื่อสินค้า : แบบจำลองผลึก
English name :
Crystal Structure
รายละเอียด :ใช้สาธิตโครงสร้างผลึกของโซเดียมคลอไรด์ แกรไฟต์ และเพชร

 

 

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,