แบบจำลองระบบกระดูก

รหัสสินค้า: BM5401
ชื่อสินค้า: แบบจำลองระบบกระดูก
English name : Human Skeleton System
รายละเอียด :
แสดงให้เห็นส่วนต่างๆ ในร่างกายและการทำงานของระบบกระดูกภายใน ร่างกายมนุษย์ ติดบนแผ่นไม้ พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 670x265x65 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้