แบบจำลองระบบการย่อยอาหาร แบบ 1 (Type 1)

รหัสสินค้า : BM5406
ชื่อสินค้า :  แบบจำลองระบบการย่อยอาหาร แบบ 1 (Type 1)
English name : Digestive System
รายละเอียด :
สามารถถอดประกอบได้ ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 200 x 450 x 25 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้