แบบจำลองระบบการย่อย อาหาร แบบ 2

รหัสสินค้า :   BM5407
ชื่อสินค้า :  แบบจำลองระบบการย่อย อาหาร แบบ 2
English name :   Digestive System
รายละเอียด :
แสดงระบบทางเดินอาหารของมนุษย์โดยสามารถถอดประกอบส่วนกระเพาะอาหาร ตับ เพื่อให้เห็นลักษณะและโครงสร้างภายใน ติดบนฐาน พร้อมคำบรรยาย  ขนาดประมาณ 810 x 330 x 100 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้