แบบจำลองระบบหายใจแบบ 1

รหัสสินค้า : BM5411
ชื่อสินค้า :  แบบจำลองระบบหายใจแบบ 1
English name : Human Respiratory System Type 1
รายละเอียด :
แสดงระบบทางเดินหายใจของจมูกมนุษย์ เริ่มตั้งแต่จมูกหลอดลมจนกระทั่งถึงปอด ติดบนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 610 x 305 x 100 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้