แบบจำลองระบบประสาท

รหัสสินค้า : BM5426
ชื่อสินค้า :   แบบจำลองระบบประสาท
English name :   Human Nervous System
รายละเอียด :
แสดงระบบประสาทตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ติดบนฐานพร้อมคำบรรยายขนาดประมาณ 670 x 265 x 65 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้