แบบจำลองระบบสืบพันธุ์เพศหญิงถอดประกอบได้

รหัสสินค้า :   BM5437
ชื่อสินค้า :   แบบจำลองระบบสืบพันธุ์เพศหญิงถอดประกอบได้
English name : Human Female Reproductive System
รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างและอวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง สามารถถอดประกอบได้ ติดบนฐานพร้อมคู่มือ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้