แบบจำลองระบบสืบพันธุ์เพศชายถอดประกอบได้

รหัสสินค้า :  BM5432
ชื่อสินค้า : แบบจำลองระบบสืบพันธุ์เพศชายถอดประกอบได้
English name : Human Male Reproductive System
รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างและอวัยวะระบบสืบพันธุ์ เพศชายสามารถถอดประกอบได้ ติดบนฐานพร้อมคู่มือ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้