แบบจำลองระบบ หายใจแบบ 2

รหัสสินค้า : BM5412
ชื่อสินค้า : แบบจำลองระบบหายใจแบบ 2
English name : Human Respiratory System Type 2
รายละเอียด :
แสดงระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่จมูกหลอดลมจนกระทั่งถึงปอดรวมถึงโครงสร้างภายในปอดและ ถุงลม ติดบนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 80 x 470 x 480 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้