แบบจำลองรากพืชใบเลี้ยงคู่ (TS)

รหัสสินค้า: BM5151
ชื่อสินค้า:  แบบจำลองรากพืชใบเลี้ยงคู่ (TS)
English name : Dicot Root

รายละเอียด :
แสดงลักษณะภายในของรากใบเลี้ยงคู่ตัดตามขวาง แสดงให้เห็นถึงการจัดเรียงของไซเล็มและโฟลเอ็ม ติดบนแผ่นไม้ พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 330 x 250 x 65 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้