แบบจำลองรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (TS)

รหัสสินค้า: BM5146
ชื่อสินค้า: แบบจำลองรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (TS)
English name : Monocot Root

รายละเอียด :
แสดงลักษณะภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัดตามขวาง แสดงให้เห็นถึงการจัดเรียงของไซเล็มและโฟลเอ็ม ติดบนแผ่นไม้ พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 330 x 255 x 65 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้