แบบจำลองลักษณะลายนิ้วมือของมนุษย์

รหัสสินค้า: BM5319
ชื่อสินค้า: แบบจำลองลักษณะลายนิ้วมือของมนุษย์
English name : Types Of Finger Prints
รายละเอียด :
แสดงลักษณะลายนิ้วมือ ทั้ง 4 แบบ ดังนี้ โค้งราบ, มัดหวาย, ก้นหอย และหวายคู่ ติดบนแผ่นไม้พร้อมชื่อ
ขนาดประมาณ 405 x 550 x 20 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้