แบบจำลองวัฏจักรวงจรชีวิตกบ

รหัสสินค้า: BM5211
ชื่อสินค้า: แบบจำลองวัฏจักรวงจรชีวิตกบ
English name : Frog Life Cycle

รายละเอียด :
ทำด้วย Fiber Glass แสดงกบระยะต่างๆ อยู่ 8 ระยะ ประกอบบนภาพ พิมพ์บ่อนํ้าสีสันสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ มีกรอบไม้อย่างดี ขนาดประมาณ 25 X 660 X 450 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้