แบบจำลองเซลล์พืช

รหัสสินค้า: BM5141
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองเซลล์สัตว์ ขนาดใหญ่
English name : Plant Cell

รายละเอียด :
แสดงส่วนประกอบของเซลล์พืช พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 190 x 300 x 60 มม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้