แบบจำลองเซลล์สาหร่าย

รหัสสินค้า: BM5138
ชื่อสินค้า: แบบจำลองเซลล์สาหร่าย
English name : Spirogra Cell Model

รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างภายในสาหร่ายสไปโรไจรา ติดบนแผ่นไม้ พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 130 x 250 x 35 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้