แบบจำลองแสดงการปฏิสนธิและการ เจริญเติบโตของไข่

รหัสสินค้า :  BM5441
ชื่อสินค้า : แบบจำลองแสดงการปฏิสนธิและการ เจริญเติบโตของไข่
English name :  Human Eggs Development
รายละเอียด :
แสดงอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงให้เห็นถึงโครงสร้างภายใน ประกอบด้วยรังไข่ท่อนำไข่ มดลูก ปากมดลูก ช่องคลอดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบนไข่ระยะต่างๆ ติดบนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 420 x 530 x 40 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้