แบบจำลองโครงสร้างผลึก 7 ชิ้น/ชุด

รหัสสินค้า : C00831
ชื่อสินค้า :แบบจำลองโครงสร้างผลึก 7 ชิ้น/ชุด
English name : 
Crystal Structure 7 pcs/set

รายละเอียด :
ประกอบด้วย โครงสร้างผลึกแบบ Triclinic, Monoclinic, Orthorhombic, Hexagonal, Rhombohedral, Tetragonal และ Isometric

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,