แบบจำลองโครงสร้างฟัน

รหัสสินค้า: BM5331
ชื่อสินค้า: แบบจำลองโครงสร้างฟัน
English name : Tooth Structure
รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างภายในของฟัน ตัวฟัน, เนื้อฟัน, เหงือก ตลอดจนรากฟัน, เส้นเลือด, เส้นประสาท ติดบนฐาน พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 465 x 500 x 100 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้