แบบจำลองโครงสร้าง เซลล์พืช

รหัสสินค้า: BM5111
ชื่อสินค้า: แบบจำลองโครงสร้าง เซลล์พืช
English name : Structure of Plant Cell

รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างภายในต่างๆ ของเซลล์พืช ติดบนแผ่นไม้พร้อมคำบรรยายและหูสำหรับ แขวนผนัง ขนาดประมาณ 345 x 445 x 45 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้