แบบจำลองโมเลกุลอินทรีย์สาร, อนินทรีย์สารและสารชีวโมเลกุล

รหัสสินค้า : C00815
ชื่อสินค้า : แบบจำลองโมเลกุลอินทรีย์สาร, อนินทรีย์สารและสารชีวโมเลกุล
รายละเอียด :  
338 atoms, 470 links แบบจำลองชุดนี้มีเนื้อหาครอบคลุม มีจำนวนอะตอมมากและหลากหลาย สามารถเรียนรู้และประกอบโมเลกุลได้ทั้งโมเลกุลพื้นฐาน รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบอนินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน รวมไปถึงสารชีวโมเลกุล ทั้งกรดอะมิโน 20 ชนิด, Polypeptide, กรดไขมัน, โมเลกุลแป้งและนํ้าตาล นอกจากนี้สามารถประกอบโครงสร้างผลึก เช่น เกลือ เพชร แกรไฟต์ ได้อีกด้วย

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,