แบบจำลองโมเลกุล 370 ลูก/ชุด

รหัสสินค้า : C00802
ชื่อสินค้า : แบบจำลองโมเลกุล 370 ลูก/ชุด
English name :
 370 Atoms Molecular Set 

รายละเอียด : 
ประกอบด้วย C(สีดำ) 60 ชิ้น, S(สีเหลือง) 50 ชิ้น, Na(สีส้ม) 50 ชิ้น, Cl(สีเขียว) 25 ชิ้น, O(สีแดง) 30 ชิ้น, P(สีนํ้าเงิน) 30 ชิ้น, H(สีขาวติดกับข้อต่อ) 125 ชิ้น, ข้อต่อสั้น 100 ชิ้น, ข้อต่อกลาง 75 ชิ้น และข้อต่อยาว 10 ชิ้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,