แบบจำลองใบไม้พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (T.S.)

รหัสสินค้า: BM5166
ชื่อสินค้า: แบบจำลองใบไม้พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (T.S.)
English name : Monocot Leaf

รายละเอียด :
แสดงลักษณะโครงสร้างภายในของใบไม้พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตัดตามขวาง แสดงการจัดเรียงตัวของไซเล็ม โฟลเอ็ม ที่ก้านใบและเนื้อเยื่อเจริญต่างๆ ที่แผ่นใบ ขนาดประมาณ 410 x 250 x 65 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้