แบบจำลอง พิษของบุหรี่ในร่างกาย

รหัสสินค้า :     BM5455
ชื่อสินค้า :   แบบจำลองพิษของบุหรี่ในร่างกาย
English name : Danger of Smokeless Tobacco
รายละเอียด :
ผลจากบุหรี่ที่เป็นพิษต่อร่างกาย ตั้งแต่ปากของผู้สูบ, สมอง, หลอดลม, ถุงลม, ปอด,หัวใจ, หลอดเลือด, มะเร็งในกระเพาะปัสสาวะและทารกในครรภ์มารดา ติดบนฐานพร้อมคำบรรยายขนาดประมาณ 440 x 880 x 60 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้