แบบจำลอง DNA

รหัสสินค้า: BM5101
ชื่อสินค้า: แบบจำลอง DNA
English name : Model of DNA

รายละเอียด :
แสดงลักษณะการต่อของสาร DNA ระหว่าง A กับ T และ G กับ C รวมขึ้นเป็นสารประกอบ DNA รวมถึง แสดงกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเกลียวคู่ กรดนิวคลีอิก ขนาดประมาณ 610 x 455 x 65 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,