แบบจำลองระบบขับถ่าย (ไต-กระเพาะปัสสาวะ ถอดประกอบได้)

รหัสสินค้า :    BM5421
ชื่อสินค้า :  แบบจำลองระบบขับถ่าย (ไต-กระเพาะปัสสาวะ ถอดประกอบได้)
English name :   Digestive System
รายละเอียด :
แสดงระบบขับถ่ายของมนุษย์ ที่เปิดขับถ่าย ปัสสาวะ ประกอบด้วยอวัยวะ 2 อย่าง คือ ไต และกระเพาะปัสสาวะ สามารถถอดประกอบได้ ติดบนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 150 x 200 x 160 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้