แบบจำลองโครงสร้างไต

รหัสสินค้า:    BM5326
ชื่อสินค้า:   แบบจำลองโครงสร้างไต
English name :  Human Kidney L.S.
รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างไตและส่วนประกอบต่างๆ ภายในไต ติดบนแผ่นไม้พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 335 x 255 x 100 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้