แปรงล้างหลอดทดลอง

รหัสสินค้า : C00541 – C00454
ชื่อสินค้า : แปรงล้างหลอดทดลอง
English name :
Test Tube Brush
รายละเอียด : 
C00451 ขนาดเล็ก (Small)
C00452 ขนาดกลาง (Medium)
C00453 ขนาดใหญ่ (Large)
C00454 แปรงล้างหลอดบิวเรต (Burette Brush)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,