แผ่นภาพนูน ชุดพืช (I)

รหัสสินค้า: BR0101, BR0102, BR0103

ชื่อสินค้า: แผ่นภาพนูน ชุดพืช (I)

รายละเอียด:

แผ่นภาพนูน ชุดพืช (I) การสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของส่วนต่างๆ ของพืช
BR0101 แผ่นภาพนูน ชุดพืช(I) ขนาด 25×35 ซม. 8 แผ่น/ชุด
BR0102 แผ่นภาพนูน ชุดพืช (I) ขนาด 25×35 ซม. มีกรอบไม้ 8 แผ่น/ชุด
BR0103 แผ่นภาพนูน ชุดพืช (I) ขนาด 50×70 ซม. มีกรอบอะลูมิเนียม 8 แผ่น/ชุด

This product is currently out of stock and unavailable.