แผ่นไม้ทดลองแรงเสียดทาน

รหัสสินค้า : PM0281
ชื่อสินค้า : แผ่นไม้ทดลองแรงเสียดทาน
English name : Friction Set

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้