แม่เหล็กขั้วข้างขนาด 50 x 19 x 5 มม.

รหัสสินค้า : PA0392
ชื่อสินค้า : แม่เหล็กขั้วข้างขนาด 50 x 19 x 5 มม.
English name : Side-Pole Magnet

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้