แม่เหล็กเครื่องคนสารละลาย

รหัสสินค้า: CE0105-CE0108

ชื่อสินค้า: แม่เหล็กเครื่องคนสารละลาย 

English name: Magnetic Stirrer Bar

รายละเอียด:

CE0105 ขนาด 15 x 6 มม. 
CE0106 ขนาด 25 x 8 มม. 
CE0107 ขนาด 35 x 8 มม. 
CE0108 ขนาด 50 x 8 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้