ชุดสาธิตแรงกระทำต่อวัตถุตัวนำในสนามแม่เหล็ก

รหัสสินค้า : PA0204
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตแรงกระทำต่อวัตถุตัวนำในสนามแม่เหล็ก
English name : Demonstration of Magnetic Force on a Conductor

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้