ชุดทดลองแรงกระทำในเส้นลวดตัวนำ

รหัสสินค้า : PA0244
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองแรงกระทำในเส้นลวดตัวนำ
English name : Demonstration of Force Conductor

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้