ชุดทดลองเรื่องโซล่าเซลล์ 5 การทดลอง

รหัสสินค้า : PS0306
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองเรื่องโซล่าเซลล์ 5 การทดลอง
รายละเอียด : 
ศึกษาการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าตามหลักการของโซล่าเซลล์ เพื่อทำให้มอเตอร์หมุน ไฟติด หรือต่อเข้ากับแอมมิเตอร์เพื่ออ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้หรือต่อเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 4.5V, 330 mA และส่วนแสดงผลด้วยหลอดไฟ, แอมมิเตอร์, มอเตอร์ใบพัด, แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์ และสายไฟสำหรับต่อวงจร

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,