ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์มีสเกล

รหัสสินค้า : PM0212
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์มีสเกล
English name : Trajectory Kit with Scale

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้