ไจโรสโคป แบบ 1

รหัสสินค้า : PM0221
ชื่อสินค้า : ไจโรสโคป แบบ 1
English name : Gyroscope Type 1

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้