ชุดทดลองไฟฟ้าสถิตแบบหมุน (แบบ 1)

รหัสสินค้า : PE0511
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองไฟฟ้าสถิตแบบหมุน (แบบ 1)
English name : Revolving Electroscope; Type 1

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,