ไฮโดรมิเตอร์วัดความหวาน ยี่ห้อ Brannan

รหัสสินค้า : CTB257 – CTB260
ชื่อสินค้า : ไฮโดรมิเตอร์วัดความหวาน ยี่ห้อ Brannan
English name : Brix Hydrometer Test
รายละเอียด :
Length 260 mm., Division 0.2
CTB257 0 to 20
CTB258 20 to 40
CTB259 40 to 60
CTB260 60 to 80

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้